PRIVACYBELEID


BeastyBrothers en UNDERWY doen er alles aan om de privacy van alle gebruikers van de
beastybike.nl-website te beschermen. Lees het volgende privacybeleid waarin wordt
uitgelegd hoe we uw gegevens gebruiken en beschermen. Wij zullen de
"behandelingsverantwoordelijken" zijn van de informatie die u ons verstrekt.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers
van onze website.


1. NEEM CONTACT MET ONS OP
Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot dit privacybeleid of de manier waarop wij
uw gegevens in het algemeen verwerken, neem dan contact met ons op via:
[email protected]


2. HOE WE UW INFORMATIE VERZAMELEN
We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u met ons of onze diensten
communiceert, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst. We observeren ook hoe
bezoekers onze site gebruiken om ons te helpen onze diensten te verbeteren en onze
klantervaring te optimaliseren.

Wij verzamelen informatie:
wanneer u een account aanmaakt of de instellingen voor dat account wijzigt
wanneer u een bestelling plaatst of tijdens de verwerking ervan (betaling en levering);
wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, e-mail, e-mail of via
onze chat, en
wanneer u onze site bezoekt en gebruikt (voor en na het aanmaken van een account).
We verzamelen ook informatie van sites van derden, zoals advertentieplatforms, en van
onze fraudedetectiedienstenprovider.


3. INFORMATIE DIE U MET ONS DEELT
Als onderdeel van onze vertrouwelijkheidsverplichtingen jegens onze klanten en meer in het
algemeen bezoekers van onze site, verbinden we ons tot transparantie met betrekking tot
de informatie die u ons verstrekt.
Wanneer u onze site bezoekt of er bestellingen op plaatst, vragen we u om informatie over
uzelf: uw naam, uw gegevens, uw afleveradres, de details van uw bestelling en
betalingsinformatie (credit- en/of debetkaarten).
We verzamelen ook informatie over uw gebruik van onze site en wanneer u contact met ons
opneemt of ons opmerkingen stuurt, per e-mail, post, telefoon of chat. Als u telefonisch
contact met ons opneemt, zullen we aantekeningen maken in verband met uw oproep.
We verzamelen technische informatie van uw mobiele apparaat of computer, zoals het
besturingssysteem, het type apparaat en verbinding en het IP-adres van waaruit u onze site
bezoekt.
We verzamelen ook technische informatie over uw gebruik van onze diensten via een mobiel
apparaat, zoals uw provider, locatie- en prestatiegegevens, zoals mobiele betaalmethoden,
interacties met andere draadloze technologieën distributie zoals NFC-tags, QR-codes en / of
het gebruik van mobiele restaurantvouchers. Tenzij u ervoor kiest om anoniem te blijven via

uw apparaat en / of onze platforminstellingen, kunnen we deze informatie automatisch
verzamelen en gebruiken als u onze dienst gebruikt via uw mobiele apparaat(en), de
browser van uw mobiele telefoon of anderszins.


4. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS
Wij zullen de gegevens die we over u verzamelen alleen maar gebruiken als we een
relevante rechtsgrondslag hebben: wanneer we uw gegevens nodig hebben om de door u
gevraagde dienst te verstrekken of voor het afsluiten van een contract, wanneer we uw
toestemming hebben, als we een wettige reden hebben om uw gegevens te verwerken, of
als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
Wanneer het nodig is om de gevraagde service te bieden of om een ​​contract af te sluiten,
gebruiken we uw gegevens:
om u toegang te verlenen tot relevante delen van de site;
om u de gevraagde diensten aan te bieden;
om ons in staat te stellen uw betalingen te innen, en
om contact met u op te nemen als het nodig is over onze diensten, bijvoorbeeld om
mogelijke problemen met betrekking tot uw bestellingen op te lossen.
Wij verwerken uw gegevens ook als we een gegronde reden hebben om dit te doen -
bijvoorbeeld om onze dienst te personaliseren (gegevensverwerking die het bestelproces
vergemakkelijkt en versnelt). We hebben deze redenen hieronder vermeld:
de efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening verbeteren die onze klanten in de toekomst
van ons mogen verwachten;
ons klantenondersteuningsteam in staat stellen om u zo efficiënt mogelijk te helpen als u
vragen of klachten heeft;
om contact met u op te nemen om uw meningen en opmerkingen over onze diensten te
kennen en om u te informeren in geval van belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen van
onze site of onze producten;
analyse van uw activiteit op onze site om ons bedrijf te beheren, ondersteunen, verbeteren
en ontwikkelen, om statistische en analytische redenen en om fraude te voorkomen;
Als u opmerkingen over onze site en producten indient, kunnen we deze gebruiken op onze
site en in alle marketing- of advertentiemateriaal. Voor dit doel zullen we u alleen
identificeren met uw voornaam.


5. COOKIES
U kunt uw browser instellen om alle of sommige cookies te weigeren, of om u te
waarschuwen wanneer websites cookies installeren of toegang krijgen tot cookies. Als u
onze cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van de
site ontoegankelijk kunnen worden of mogelijk niet goed werken. Raadpleeg het
Cookiesbeleid https://www.beastybike.com/content/17-cookies voor meer informatie over
de cookies die we gebruiken.
6. DIRECTE MARKETING
Als u uw toestemming hebt gegeven of als wij een wettige reden hebben (en als de wet het
ons toestaat), zullen wij uw informatie gebruiken om u onze producten en diensten te tonen
die u mogelijk interesseren. We zullen contact met u opnemen per e-mail of telefoon. U kunt

uw mailings op elk moment afmelden door op de link 'Uitschrijven' te klikken aan het einde
van de e-mail die voor dit doel wordt verstrekt.


7. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
1. Wij voeren fraudecontroles uit bij al onze klanten. Wanneer we denken dat we
frauduleuze activiteiten detecteren, kunnen we voorkomen dat u een bestelling
plaatst en onze site gebruikt.
2. Wij voeren deze fraudecontroles uit bij al onze klanten, omdat dit essentieel is, zodat
we bestellingen kunnen nakomen, ervoor kunnen zorgen dat ze correct worden
betaald, maar ook om iedereen te beschermen tegen frauduleus gebruik van hun
kaart.
3. Gezien het grote aantal klanten en bestellingen dat we verwerken, gebruiken we
geautomatiseerde systemen, waaronder een derde partij die gespecialiseerd is in
fraudedetectie met de naam Radar, om geautomatiseerde beslissingen te nemen
over het al dan niet accepteren van een bestelling. Wij zijn van mening dat dit de
eerlijkste, meest accurate en meest effectieve manier is om deze
fraudebestrijdingscontroles uit te voeren, omdat controles met menselijke
tussenkomst onmogelijk zouden zijn in het licht van de tijd en het volume van de
cliënten die we verwerken.
4. Bij de uitgevoerde audits en beslissingen wordt rekening gehouden met verschillende
factoren, zoals de in de branche bekende fraude-indicatoren die onze deskundige
onderaannemer voor fraudedetectie ons ter beschikking stelt en die de kans op een
frauduleuze transactie aangeven. Als onze systemen een hoge score aangeven voor
uw transacties, kunnen we uw bestelling weigeren. De fraude-indicatoren zijn
dynamisch en zullen veranderen afhankelijk van de soorten fraude die wereldwijd,
nationaal en op onze site in realtime worden gedetecteerd.
5. Onze anti-fraudecontroles zijn aanwezig om al onze klanten evenals BeastyBike te
beschermen. U hebt het recht om elke beslissing met betrekking tot een frauduleuze
transactie over u aan te vechten en om meer informatie te verkrijgen over waarom
een ​​dergelijke beslissing is genomen door contact met ons op te nemen zoals
beschreven in sectie 1.


8. BEHOUD VAN UW GEGEVENS
1. De informatie die wij verzamelen, zal zo lang worden bewaard als nodig is om de
doeleinden te bereiken die worden beschreven in het gedeelte 'Gebruik van mijn
informatie' hierboven, in overeenstemming met ons wettig belang of voor een
periode die specifiek wordt vereist door toepasselijke wet- of regelgeving, zoals
Bewaring van informatie voor wettelijke rapportagedoeleinden.
2. Bij het bepalen van de relevante bewaartermijnen zullen we rekening houden met
factoren zoals:

- onze verplichtingen en contractuele rechten met betrekking tot de beschouwde
informatie;
- wettelijke verplichting (en), onder toepasselijk recht, om gegevens voor een
bepaalde periode te bewaren;
- verjaringstermijn onder de toepasselijke wet (en);
- mogelijke rechtszaken, en
- gepubliceerde richtlijnen door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.


9. OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE
1. De informatie die we over u verzamelen, wordt overgebracht en opgeslagen op onze
servers in de EU. We zijn erg voorzichtig en transparant over met wie uw informatie
wordt gedeeld.
2. Uw informatie intern delen:
- We delen uw informatie alleen met andere bedrijven in de BeastyBike-groep
wanneer dit nodig is voor de doeleinden uiteengezet in paragraaf 4.
3. Uw informatie delen met derden:
We delen uw informatie met externe serviceproviders. De typen externe serviceproviders
met wie we uw informatie delen, zijn onder meer:
- betalingsdienstaanbieders (online betalingsdienstaanbieders en aanbieders van
fraudedetectiediensten): zodat zij ons van hun diensten kunnen voorzien,
bijvoorbeeld wanneer zij informatie verwerken, zoals creditcardbetalingen voor ons
krediet, wanneer zij u ondersteunende diensten verlenen of wanneer zij
fraudebestrijding plegen
- IT-dienstverleners (providers van bestandshosting en databases): voor
gegevensopslag en analysedoeleinden;
- marketing- en reclamepartners: voor het verzenden van nieuwsbrief- en marketing-
e-mails.
-
BeastyBike neemt alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw
gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld wanneer ze
aan derden worden doorgegeven.
4. Als ons bedrijf een joint venture-overeenkomst sluit met een andere bedrijfsentiteit,
een andere bedrijfsentiteit koopt of ermee wordt verkocht of samengevoegd, kan uw
informatie worden bekendgemaakt of overgedragen aan dat doelbedrijf, onze
nieuwe zakenpartners of eigenaren of hun adviseurs.
5. We kunnen ook uw informatie delen:
- bij derden denken we dat deelname noodzakelijk is om criminaliteit op te sporen of
te voorkomen, bijvoorbeeld bij de politie.

10. VEILIGHEID
1. We hanteren krachtige technologieën en beleid om ervoor te zorgen dat de
persoonlijke informatie die we over u bewaren op de juiste wijze wordt beschermd.
2. We ondernemen stappen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde
toegang en tegen onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en
andere schade.
3. Als u een wachtwoord hebt gekozen waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van
de site, bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord. We
raden aan dat u uw wachtwoord met niemand deelt.
4. Helaas is gegevensoverdracht via internet niet volledig veilig. We zullen stappen
ondernemen om uw informatie te beschermen, maar we kunnen de veiligheid van de
gegevens die u ons stuurt niet garanderen, elke verzending is op eigen risico. Zodra
we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en
beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

11. UW RECHTEN
1. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hebt u mogelijk een aantal
rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Als u een van deze
rechten wilt uitoefenen, neemt u contact op met onze functionaris voor
gegevensbescherming via de contactgegevens in sectie 1. Neem voor meer
informatie over uw rechten contact op met de gegevensbeschermingsautoriteit
waaronder u valt .
2. Het recht op informatie. U hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk
te begrijpen informatie te ontvangen over hoe wij uw informatie en uw rechten
gebruiken. Daarom informeren we u hierover in de context van dit beleid.
3. Het recht op toegang. U hebt het recht op toegang tot uw informatie (als wij deze
verwerken). Op deze manier kunt u bijvoorbeeld verifiëren dat wij uw informatie
gebruiken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als u
toegang wenst tot de informatie die wij over u hebben, neem dan contact met ons
op.
4. Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te corrigeren als deze
onjuist of onvolledig is. U kunt ons vragen eventuele fouten in de informatie die wij
bevatten te corrigeren door contact met ons op te nemen.
5. Het recht op annulering. Het is ook bekend als het "recht om te worden vergeten" en
in eenvoudige bewoordingen stelt het u in staat om de verwijdering of verwijdering
van informatie die wij over u hebben aan te vragen door contact met ons op te
nemen.
6. Het recht om de behandeling te beperken. U hebt het recht om elk volgend gebruik
van uw informatie te "blokkeren" of "verwijderen". Wanneer de behandeling beperkt
is, kunnen we uw informatie toch opslaan, maar we zullen deze niet verder
gebruiken.
7. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht om uw persoonlijke
informatie in een toegankelijke en overdraagbare indeling te verkrijgen, zodat u deze
voor verschillende doeleinden met verschillende serviceproviders kunt gebruiken. Dit

is echter geen algemeen recht en er zijn uitzonderingen. Neem voor meer informatie
contact met ons op.
8. Het recht om een ​​klacht in te dienen. U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen
over hoe wij omgaan met uw gegevens met de nationale autoriteit voor
gegevensbescherming.
9. Het recht om toestemming in te trekken. Als u toestemming hebt gegeven voor een
van onze verwerkingsactiviteiten (dat wil zeggen, we vertrouwen op toestemming als
de wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie), hebt u het recht om die
toestemming in te trekken ogenblik. Neem daarvoor gewoon contact met ons op.
Het intrekken van de toestemming maakt het echter niet illegaal om uw persoonlijke
gegevens te gebruiken terwijl de toestemming duidelijk was.
10. Het recht om zich tegen de behandeling te verzetten. U hebt het recht om bezwaar
te maken tegen bepaalde soorten behandelingen, waaronder behandeling voor
directmarketingdoeleinden. U kunt zich hiertegen verzetten door uw
marketingvoorkeuren te wijzigen of door cookies uit te schakelen (paragrafen 5 en 6
hierboven).
11. Het recht om instructies te bepalen met betrekking tot de verwerking van uw
gegevens na uw overlijden. U hebt het recht om te kiezen hoe BeastyBike uw
gegevens zal gebruiken, opslaan of verwijderen na uw overlijden.


12. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
Alle wijzigingen in ons privacybeleid worden op de site geplaatst en, indien nodig, zullen we
u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen, bijvoorbeeld per e-mail of door middel
van een pushmelding.
Laatste update van dit privacybeleid: 25/05/2018New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password